Regulamin

1. Wstęp
Opiniegowork.pl jest katalogiem firm zawierającym wizytówki firm i instytucji posiadających swoje siedziby na terytorium Polski i pozaagranicmi. Katalog opiniegowork.pl oferuje 3 rodzaje wpisów. Wpis Darmowy, Premium 100 oraz Premium Plus 500.

2. Definicje
Właściciel i operatorem – Właścicielem serwisu jest firma

Kredi UG z siedzibą GRUNEWALD STR 71A 10823 BERLIN Administrator – w/w

Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu w zakresie wyszukiwania i przeglądania informacji.
Klient – przedstawiciel firmy, której dane zostały zamieszczone w bazie opiniegowork.pl.

3. Postanowienia ogólne
a) Każdy Użytkownik może bezpłatnie i bez ograniczeń korzystać z zasobów dostępnych na stronach internetowych opiniegowork.pl. Każda osoba ma prawo do zgłoszenia Administracji katalogu o wszystkich nieprawidłowościach na stronie.
b) Przedmiotem umowy między Właścicielem, a Klientem jest wpis danych kontaktowych firmy do bazy Katalogu. Docelowo umowa zawierana jest na czas w jakim promowane są wpisy. Wpis darmowy nie podlega terminowymi umowami.
c) Każda firma może posiadać tylko jeden wpis. Wyjątkiem może być zgoda Administratora. W tym przypadku, należy uzasadnić swoją prośbę pisemnie poprzez e-mail.
d) Zgodnie z Ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) Klient dokonując rejestracji lub wpisu firmy bez rejestracji w serwisie wyraża zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną, telefoniczną, sms (na podany przez niego adres e-mail, telefon, adres) wiadomości o charakterze handlowym oraz na przetwarzanie ich przez Dostawcę na zasadach określonych przepisami Ustawy.
e) Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 883), Klient dokonujący rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Dostawcę swoich danych osobowych w celach administracyjnych, marketingowych i statystycznych.
f) Nie promujemy konkurencyjnych firm i serwisów, w szczególności katalogów firm, baz firm itp. Prosimy nie zamieszczać tego typu wpisów, dodane wpisy będą usuwane. Zastrzegamy sobie nie zwracanie kosztów poniesionych na dodanie wyżej wymienionych wpisów. Każdy konkurencyjny wpis płatny nie podlega reklamacjom.
g) Zabrania się rozsyłania ofert za pośrednictwem katalogu opiniegowork.pl bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora. Wszelkie tego typu zachowania traktowane są przez administrację jako SPAM i w związku z tym będą pociągać za sobą konsekwencje prawne. Każde naruszenie Polskiego prawa są zgłaszane do organów ścigania.
h) Usługi Serwisu mogą podlegać zmianom odnośnie ich zakresu i treści. Każda zmiana będzie ogłaszana w Aktualnościach strony oraz zostanie rozesłany e-mailing do użytkowników.
i) Wszelkie działania Klienta przynoszące szkodę Katalogu opiniegowork.pl, np. wielokrotne dodawanie tych samych treści w katalogu produktów i usług, może w konsekwencji prowadzić do usunięcia konta. A wszystkie nieprawidłowości prawne zostaną skierowane do odpowiednich organów ścigania.

j) Każdy partner współpracujący z platformą kredytum.pl SA ma dostęp do serwisu i ogłoszeń oraz do wpisów płatnych i premiowanych za darmo. Wyjątkiem jest gazetka reklamowa opiniegowork.pl wydawana regionalnie, wówczas cena modułu jest ustalana indywidualnie.

4. Konto i aktywacja konta
a) Konto, to usługa skierowana do firm chcących zamieścić wizytówkę w katalogu firm opiniegowork.pl. Konto może założyć tylko osoba, na którą założona jest działalność lub osoba, która otrzymała bezpośrednie pełnomocnictwo, wyjątkiem jest wpis ręczny przez administratora opiniegowork.pl
b) Rejestracja konta i emisja wpisu w katalogu opiniegowork.pl, to bezpłatne usługi. Wyjątkiem są Promowane wpisy oraz zapisy pkt 3-J).
c) Aktywacja konta następuje poprzez własnoręczną aktywację klikając w odpowiedni link, który otrzyma rejestrujący się w serwisie

5. Prawa i obowiązki Właściciela oraz Administratora
a) Właściciel/Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania zamieszczonych przez Klienta treści, w szczególności tych naruszających polskie prawo oraz przyjętych za obraźliwe. Treści pornograficzne, rasistowskie, szerzące nienawiść zostają usuwane.
b) Właściciel/Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez Klienta w Katalogu opiniegowork.pl.
c) Właściciel/Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisu naruszającego warunki regulaminu, bez podania przyczyny i zwrotu kosztów poniesionych przez Klienta. Wpis może zostać też usunięty w przypadku niezrozumienia bądź wprowadzania w błąd.
d) Właściciel/Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania drobnych korekt wpisów, w szczególności usuwania błędów ortograficznych, literówek itp. Oraz edycji słów kluczowych i opisu produktów.

6. Prawa i obowiązki Klienta
a) Przedstawiciel firmy automatycznie staje się Klientem dokonując wpisu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i zatwierdzenie go kliknięciem na przycisk „Wyślij”.
b) Klient zobowiązuje się do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym, a w razie, gdy dane te ulegną zmianie, do ich aktualizacji za pośrednictwem formularzy edycji wpisu lub wysyłając dane aktualizacyjne na adres Administratora serwisu.
c) Klient zamieszczając dane firmy w bazie Katalogu opiniegowork.pl.pl wyraża zgodę na ich udostępnienie na stronach internetowych katalogu. Wszystkie dane jakie podaje klient są jawne i dostępne dla użytkowników.
d) Klient zobowiązany jest chronić swoje hasło. Dla większego bezpieczeństwa klient powinien min. raz w roku zmieniać swoje hasło.
e) Klient ma prawo w dowolnym momencie zmienić lub usunąć dane zarejestrowanej przez siebie firmy z bazy Katalogu opiniegowork.pl.pl poprzez edycje w Panelu Administracyjnym lub na wyraźną prośbę klienta pisząc w tej sprawie do Administratora serwisu.
f) Rozwiązanie umowy przez Klienta, przed upływem opłaconego okresu (za usługi dodatkowe), nie prowadzi do zwrotu wniesionej opłaty. Kwota może być oddana w przypadku, gdy rozwiązanie umowy jest z przyczyn niezależnych i na które Właściciel/Administrator nie mają wpływu.

7. Własność intelektualna
a) Treść katalogu opiniegowork.pl.pl stanowi przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80, z 2000 r., poz. 904 z późniejszymi zmianami). Prawa autorskie do treści materiałów posiada wyłącznie Właściciel/Administrator serwisu.
b) Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie lub inne publiczne rozpowszechnianie wymienionych powyżej materiałów wymaga zgody Właściciel/Administratora. Naruszenie tego jest naruszeniem prawa.

8. Postanowienia końcowe
a) Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usługi wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania regulaminu nie będą rozpatrywane. Każda osoba dodająca wpis powinna zapoznać się z regulaminem serwisu.
b) Wszelkie pytania i informacje prosimy kierować poprzez formularz kontaktowy.

c) zbiór bazy jest zarejestrowany GIODO pod nazwą kredytum

d) Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.03.2014r.

0 0 votes
Czy polecasz